Mapa terenu projektowanego cmentarza

Urząd Miasta Żagań od wielu miesięcy prowadzi czynności związane z budową nowego cmentarza w Żaganiu przy ul. Kożuchowskiej. Na chwilę obecną posiadamy prawomocne pozwolenie na budowę. Realizacja tego zadania wymaga jednak uzyskania pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie lokalizacji cmentarza. Otrzymanie pozytywnej opinii zostało uwarunkowane przez sanepid m.in. dostosowaniem dokumentów planistycznych do obowiązujących przepisów w zakresie stref sanitarnych przy cmentarzach. Gmina Żagań o statusie miejskim współpracuje z Gminą wiejską Żagań, wprowadzając stosowne zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy pod wymagane strefy sanitarne. Procedura uchwalania planów miejscowych jest jednak, ze względu na obowiązujące przepisy, czasochłonna.