konsultacje

Przypominamy o trwających konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta Żagań. Dokumenty dotyczące konsultacji dostępne są na stronie:

https://bip.zagan.pl/akty/163/4206/w_sprawie_3A_przeprowadzenia_konsultacji_spolecznych_projektu_uchwaly_w_sprawie_wyznaczenia_obszaru_zdegradowanego_i_obszaru_rewitalizacji_na_terenie_Miasta_Zagan/

Konsultacje trwają do 27 lipca 2022 roku i prowadzone są w następujących formach:

– zbierania uwag w postaci papierowej poprzez wypełnienie formularza i złożenie go osobiście, pocztą lub drogą mailową lub w postaci elektronicznej dostępnej pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/zagan_formularz_or_i_oz;

– badania ankietowego przez elektroniczny formularz ankiety: https://ankieta.deltapartner.org.pl/zagan_gpr.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Planowania Strategicznego i Zarządzania Środkami Zewnętrznymi ul. Jana Pawła II pok. 7 lub pod nr tel. 684771006