Rozpoczęła się przebudowa przyłącza kanalizacyjnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Żaganiu. Problemy z kanalizacją pojawiły się jeszcze w trakcie roku szkolnego. Pochodząca jeszcze z lat 60-tych żeliwna instalacja często ulegała zapychaniu. Podczas inspekcji kamerą okazało się, że przyłącze kanalizacyjne do szkoły zostało uszkodzone przez korzenie drzew rosnących na terenie szkoły, jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga wymiany. Wymiana przyłącza wiąże się koniecznością wykonania głębokich wykopów i czas wakacji, gdy w szkole nie ma uczniów, jest idealny na przeprowadzenie inwestycji. Nowe przyłącze zostanie wykonane  od budynku szkoły aż do ulicy Konopnickiej Zostaną również wykonane nowe podłączenia toalet od strony sali gimnastycznej. Na zlecenie magistratu prace prowadzi spółka ŻWiK. Koszt zadania wyniesie 38 575 złotych.