Polski Ład

14 lipca dotarła do nas kolejna doskonała wiadomość o kolejnych milionach dla Żagania. Otrzymaliśmy ponad 2 miliony złotych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – PGR. Pieniądze te pozyskaliśmy na budowę kompleksowego systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Fundusze te pozwolą zrealizować pierwszy etap stworzonego przez magistrat projektu monitoringu miejskiego

Dofinansowanie w wysokości 2 156 000 złotych stanowi 98% wartości inwestycji. Wkład własny wyniesie zaledwie 44 000 złotych.

Co planujemy wykonać w ramach otrzymanych środków?

Pieniądze te wykorzystane zostaną przede wszystkim na zakup odpowiedniego sprzętu, czyli kamer, serwera, wyposażenia centrum monitoringu i jednostki policji, elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do działania systemu monitoringu w mieście. Część środków zabezpieczono na montaż i uruchomienie systemu.

Gdzie planujemy rozlokować kamery?

Kamery zostaną zlokalizowane  w najbardziej newralgicznych, z punktu widzenia bezpieczeństwa, miejscach w mieście oraz przy obiektach cennych dla miasta. Lokalizacja kamer uwzględni dane z Krajowej Mapy Zagrożeń oraz sugestie Policji i Straży Miejskiej w Żaganiu. Planowany System zakłada ścisłą współpracę jednostek prowadzących miejski system monitoringu z formacjami odpowiedzialnymi za ochronę porządku publicznego oraz uwzględnia obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych.

Czemu ma służyć realizacja projektu?

Kamery będą wykorzystywane nie tylko do bieżącego monitoringu zagrożeń i wykrywania, ale również:

  • będą działać prewencyjnie i odstraszająco na potencjalnych przestępców i wandali,
  • ułatwią Policji i służbom skuteczne działanie polegające na ustalaniu sprawców, osób poszukiwanych, poprzez dostęp do zarejestrowanego materiału,
  • będą stanowiły efektywne narzędzie operacyjnego wsparcia działania służb i optymalnego dysponowania zasobów w zależności od rodzaju zdarzeń, pozwalając na szybsze usunięcie ich skutków i ogr. strat,
  • pozwolą na sprawne zarządzanie bezpieczeństwem miasta w aspektach m.in., transportu publicznego, wprowadzania ograniczeń w ruchu, działania infrastruktury miejskiej- szczególnie podczas zgromadzeń publicznych i imprez masowych oraz sytuacji kryzysowych.