Podczas wizyty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zastępca burmistrza Sebastian Kulesza poruszył w rozmowie z Pawłem Tonderem, dyrektorem ZDW, ważne kwestie sygnalizowane mu przez mieszkańców.

Pierwszą kwestią było obniżenie krawężników przy przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich. Postulat ten przekazały miastu osoby niepełnosprawne, podkreślając uciążliwość obecnie funkcjonujących ograniczeń dla osób na wózkach. Pracownik naszego urzędu p. Tomasz Jakimczuk przygotowuje mapę takich miejsc, zaś zarządca dróg wojewódzkich zapewnia, że problem ten zostanie niebawem rozwiązany.

Następnie omówiono postęp prac w ramach inwestycji budowy ronda w rejonie ulicy Piłsudskiego. Burmistrz zaproponował spotkanie w Żaganiu z projektantem, który rozpoczął już opracowanie dokumentacji oraz z przedstawicielem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Rozmowa na miejscu pozwoli odpowiedzieć na pytania, które pojawiły się przy powstającym projekcie.

Rozmawiano także o stworzeniu w obrębie chodników przy ulicach Lotników Alianckich i Przyjaciół Żołnierza ciągów pieszo-rowerowych, które pozwolą na bezpieczny i zgodny z prawem dojazd do i z Muzeum Lotników Alianckich i Kolonii Laski.

Nagranie z akcji przeprowadzonej w Żaganiu i pokazującej, jak wielką przeszkodą bywa “Jeden schodek”, można obejrzeć na profilu społecznościowym pana Adriana Hekerta – tutaj.