Rzeka

Rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego z 18 sierpnia 2022 roku przedłużono zakaz korzystania z wód Odry do 22 sierpnia.

Link do rozporządzenia:

http://dzienniki.luw.pl/legalact/2022/1606/

zamieszczone w DZ. URZ. WOJ. LUB 2022. poz.1606.