Komunikat

24 sierpnia 2022 roku ogłoszono drugi przetarg na budowę boiska osiedlowego przy ul. Długosza w Żaganiu”. W ramach inwestycji planujemy stworzenie boiska wielofunkcyjnego w obrębie działki ewid. nr 1355/99. Boisko wielofunkcyjne będzie służyło zarówno do gry w koszykówkę, jak również do gry w piłkę ręczną lub nożną.

Do elektronicznego  składania ofert zapraszamy do 8 września 2022 roku do godziny 10.00. Otwarcie ofert  wyznaczono na dzień 8 września od godziny 12.00. Zadanie należy zrealizować w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Inwestycja finansowana z budżetu obywatelskiego.

Link do strony postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8b95bae3-4cb1-482a-8a2d-176b36a291e