W niedzielę pokazem sztucznych ogni zakończył się XXVI Jarmark św. Michała. Wydarzenie to przyciągnęło do miasta wielu gości. Dziękujemy za zainteresowanie wszystkimi wydarzeniami przygotowanymi w ramach imprezy oraz koncertami na głównej scenie. Jarmark św. Michała udał się przede wszystkim dzięki ogromnej Państwa aktywności oraz wsparciu sponsorów. W tym roku przekazali oni na organizację Dni Miasta ponad 100 tysięcy złotych!

Sponsorzy główni Jarmarku św. Michała 2022

Za doskonałe przygotowanie Jarmarku św. Michała burmistrz Andrzej Katarzyniec podziękował osobiście dyrektor Annie Mrowińskiej i pracownikom Żagańskiego Pałacu Kultury, którzy zadbali o wyjątkową oprawę tegorocznego święta miasta. O czystość w trakcie imprezy zadbały MPOiRD oraz OPS, o bezpieczeństwo Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna i WOPR. Dzięki ich zaangażowaniu trzy dni Jarmarku upłynęły spokojnie, a miasto było sprzątane na bieżąco.