Zastępca burmistrza Sebastian Kulesza wraz z naczelnikami wydziału inwestycji żagańskiego magistratu spotkał się z pracownikami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Policją oraz pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na ulicy Przyjaciół Żołnierza w Żagania. Miasto wystąpiło wcześniej do zarządcy drogi z propozycją utworzenia po jednej stronie drogi ciągu pieszo-rowerowego. Dzisiejszy rekonesans wykazał, że takie rozwiązanie nie będzie możliwe do realizacji. Pozostaje jednak szansa utworzenia ścieżki rowerowej po jednej ze stron drogi. W tym celu niezbędne będą bezpośrednie rozmowy w Urzędzie Marszałkowskim oraz złożenie nowego wniosku. Zastępca burmistrza Sebastian Kulesza umówił dziś spotkanie w tej sprawie. Odbędzie się ono w połowie października.