29 września żagański magistrat odwiedzili przedstawiciele firmy ECO S.A, aby przedstawić działania firmy w zakresie przygotowania do rozpoczętego właśnie sezonu grzewczego. Tomasz Piętka, dyrektor do spraw handlowych spółki zapewnił burmistrza Andrzeja Katarzyńca, że żagański oddział dysponuje zapasem surowca, który jest ponadto na bieżąco uzupełniany. Dyrektor oddziału lubuskiego firmy pani Halina Matuszczak potwierdziła, że obecnie nie ma ryzyka braku ogrzewania w budynkach, w których dostawcą ciepła jest ECO. Kontrolę nad prawidłową obsługą systemów w trwającym właśnie sezonie grzewczym zapewnił obecny na spotkaniu mistrz do spraw wytwarzania żagańskiego oddziału, pan Marek Masłowski.