Komunikat

Do 2 listopada 2022 roku prowadzony jest nabór propozycji do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Żagań na lata 2022-2031. Pomysły można zgłaszać na specjalnie przygotowanym formularzu, w którym należy dokładnie opisać zadanie.

Propozycje projektów, tak zwane “fiszki“, można składać:

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz osoby zainteresowane rewitalizacją na spotkanie konsultacyjne dotyczące tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji. 27 października o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w pałacyku przy ul. Jana Pawła II 15 czekamy na Państwa pomysły na poprawę jakości życia na rewitalizowanym obszarze centrum miasta.

Spotkanie moderować będzie przedstawiciel organizacji Delta Partner, zaangażowanej w stworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Żagania.