Komunikat

Tylko do końca miesiąca można składać wniosek o dodatek osłonowy, który przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

  • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Ale jest jeden warunek. Takie źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego rocznie wynosi wówczas:

  • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Żeby dostać dodatek osłonowy, trzeba złożyć wniosek. Zostało już mało czasu. Termin składanie wniosków mija 31 października.

Wnioski można składać:

> elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP ,

> tradycyjnie (papierowo) – w Wydziale Świadczeń Społecznych mieszczącym się w Żagańskim Pałacu Kultury pok. 134.

Druki do pobrania na stronie –  https://bip.zagan.pl/procedury/121/171/DODATEK_OSLONOWY/

Jednocześnie informuję, że 31 października 2022 roku Urząd Miasta Żagań będzie nieczynny.