28 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz 61 uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 zostało pasowanych na uczniów. Najmłodsi członkowie szkolnej społeczności złożyli uroczyste ślubowania, wstępując w ten sposób w szeregi braci szkolnej. W uroczystościach wzięli udział rodzice i opiekunowie, nauczyciele, władze miasta – burmistrz Andrzej Katarzyniec oraz zastępca burmistrza Sebastian Kulesza. Wszystkie pierwszaki zadeklarowały pracować sumiennie i dbać o dobre imię swoich szkół. Na zakończenie uroczystości dzieci otrzymały drobne upominki i pamiątkowe karty z gratulacyjne.