Nowe oznakowanie uliczne

W październiku na żagańskich ulicach pojawiły się nowe tabliczki kierunkowe stworzone w ramach realizacji projektu „Rozwój niekomercyjnej transgranicznej oferty turystycznej poprzez stworzenie polsko-niemieckiego systemu informacji i oznakowania turystycznego – etap II” współfinansowanego ze środków Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. To kolejny projekt realizowany we współpracy z niemieckim miastem Forst (Lausitz).

Nowe elementy oznakowania uzupełniły funkcjonujący od 2021 roku system informacji i oznakowania turystycznego. Pierwszy etap projektu zakładał wymianę tablic kierunkowych zlokalizowanych w ścisłym centrum miasta oraz przy głównych drogach wlotowych (od strony Zielonej Góry, Iłowej, Żar, Szprotawy, Świętoszowa oraz Kożuchowa). W drugim etapie projektu rozszerzyliśmy oznakowanie na kolejne ulice oddalone od centrum, w tym dzielnice Moczyń oraz Kolonia Laski.

Nowy system informacji ma ułatwić poruszanie się po mieście mieszkańcom oraz turystom z rejonu polsko-niemieckiego pogranicza. Tablice prowadzą m.in. do najważniejszych atrakcji turystycznych takich jak żagański pałac, Poaugustiański Zespół Klasztorny, Zespół Szpitalny św. Doroty czy otwarty pod koniec ubiegłego roku plenerowy układ słoneczny. Mamy nadzieję, że Żagań w oczach naszych niemieckich gości będzie bardziej przyjazny i zyska jeszcze większą popularność.

Logotypy Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr