17 listopada nastąpiło oficjalne przekazanie terenu budowy pod drogę na strefie Würtha. Dokumenty w imieniu miasta podpisał zastępca burmistrza Sebastian Kulesza. Od dzisiaj terenem tym zarządza Przedsiębiorstwo Drogowe „KONTRAKT” Sp.z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, które zadeklarowało jak najszybsze rozpoczęcie prac.
Na zadanie to pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 9 382 199,94 złotych. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie 9 875 999,94 złotych.

 

Zgodnie z umową uzbrojenie żagańskiej strefy zostanie wykonane w ciągu 14 miesięcy. Inwestycja rozpocznie się od wykonania prac podziemnych – budowy kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz kanałów technologicznych. Na terenie strefy powstanie oczywiście kilometrowa droga z chodnikiem i ciągiem pieszo-rowerowym, oświetlenie. Przebudowana zostanie również istniejąca sieć elektroenergetyczna.