Informujemy, że w dniach 10.11.2022 r. – 17.11.2022 r. odbyły się konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Opinię lub uwagę do przedmiotowego projektu uchwały można było złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, 68-100 Żagań, w formie elektronicznej k.komar@um.zagan.pl, ustnie do protokołu w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji w Urzędzie Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, 68-100 Żagań lub telefonicznie pod nr tel. 68 477 10 28.

Do dnia 17.11.2022 r. do Urzędu Miasta Żagań nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dotyczące projektu aktu prawa miejscowego, jego treści zapisów merytorycznych i przyjętych rozwiązań.

Projekt uchwały, o którym mowa wyżej, został przekazany do Biura Rady Miasta Żagań celem oddania pod obrady Rady Miasta Żagań.

Przypominamy, że uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego w dziedzinie, której dotyczy przedmiotowy projekt.

Protokół

Zarządzenie nr 315/2022

Formularz konsultacji

Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy na 2023 rok