Nowe oświetlenie uliczne

19 listopada Enea Oświetlenia Spółka z o. o rozpoczęła modernizację oświetlenia na ulicy Jana Pawła II. W ramach prowadzonych prac stare oprawy sodowe zostaną wymienione na energooszczędne oprawy LED – 19 na ul. Jana Pawła II oraz 51 na obwodnicy przy ul. Nowogródzkiej. Termin wykonania prac mija 28 grudnia 2022 roku. Wartość zadania wyniesie 111.930 złotych.

Przypominamy, że w tym roku w ramach zawartego porozumienia z firmą Enea Oświetlenie już zostało zamontowanych 70 opraw LED na ulicach Paderewskiego, Nocznickiego,  Kochanowskiego oraz Żarskiej przy jednostce wojskowej za kwotę 103.320 złotych. Oprawy LED ograniczają koszty zużycia energii elektrycznej o około 60% w stosunku do starych opraw sodowych. Zmniejszenie  zużycia energii elektrycznej dla miasta, szczególnie przy obecnym wzroście cen za energię elektryczną.