Informujemy, że zarządzeniem nr 334/2022 z dnia 21 listopada 2022 r. Burmistrz Miasta Żagań rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: “Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń na terenie miasta Żagań w 2022 roku – konkurs uzupełniający”.

Do realizacji zadania zadania, o którym mowa wyżej, wybrano podmiot uprawniony, tj. Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża i przyznano dotację na sfinansowanie realizacji zadania: 46 984,14 zł.

Zarządzenie nr 334/2022