We wtorek 22 listopada w Instytucie Polskim w Berlinie odbyła się polsko-niemiecka konferencja w ramach projektu „Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021”. W wydarzeniu uczestniczyli partnerzy z Cottbus, Forst, Bad Muskau, Altdöbern oraz Gablenz. Żagań reprezentowany był przez zastępcę burmistrza Sebastiana Kuleszę, Naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Kingę Komar, Dyrektora Żagańskiego Pałacu Kultury Annę Mrowińską oraz Kierownika Działu Kulturalno-Artystycznego ŻPK Karolinę Jędzierowską.

Spotkanie miało na celu podsumowanie podjętych w ramach projektu inicjatyw oraz omówienie perspektyw dalszego rozwoju Związku. Po przedstawieniu przez miasta Cottbus i Forst zrealizowanych działań, głos zabrał Sebastian Kulesza i opowiedział o wydarzeniach, które odbyły się w Żaganiu dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych w ramach projektu.

Jakie zadania zrealizowaliśmy w ramach współpracy?

13 grudnia 2019 roku w żagańskim Pałacu Książęcym odbyło się sympozjum na temat ochrony i wspierania dziedzictwa kulturowego „Salon Europejski”.

21 czerwca oraz 20 września 2022 roku, w ramach działania „Parki jako pozaszkolne miejsca nauki i spotkań”, na terenie naszego parku odbyły się dwa polsko-niemieckie wyścigi rowerowe Park-Rallye z udziałem młodzieży z Polski i Niemiec.

8 października odbyło się Seminarium Parkowe w Parku Pałacowym w Żaganiu, w którym uczestniczyli mieszkańcy oraz przyjaciele naszego miasta, w tym przedstawiciele ze strony partnerów niemieckich.

21 października w Pałacu Książęcym w Żaganiu zorganizowaliśmy kolejną edycję sympozjum na temat ochrony i wspierania dziedzictwa kulturowego pn. „Salon Europejski”.

Sebastian Kulesza występując na konferencji w Berlinie podkreślił, że “przynależność do Europejskiego Związku Parków Łużyckich jest dla Żagania ogromnym wyróżnieniem i zaszczytem oraz możliwością realizacji wielu polsko-niemieckich działań z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego. Realizacja naszego wspólnego projektu to dla nas przede wszystkim liczne działania promocyjne i edukacyjne związane z parkiem i jego pielęgnacją oraz możliwość czerpania przykładu z dobrych praktyk stosowanych u partnerów. Mamy nadzieję na kolejne lata owocnej współpracy.

 

Projekt pt. „Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020”. Jego głównym celem jest intensyfikacja współpracy transgranicznej pomiędzy samorządami i administracjami parków zrzeszonymi w Europejskim Związku Parków Łużyckich oraz zaangażowanie mieszkańców w zachowanie dziedzictwa zabytkowych ogrodów regionu, w aspekcie wykorzystania i podniesienia wartości wspólnego dziedzictwa kulturowo-historycznego.