Strażnicy miejscy patrolujący teren leśny przy ulicy ulicy Chrobrego w Żaganiu natknęli się na nielegalne wysypisko odpadów komunalnych – kilka dużych foliowych worków, które były wypełnione odpadami komunalnymi. W wyniku podjętych czynności wyjaśniających udało się ustalić sprawcę wykroczenia. Była to osoba zamieszkująca rejony kompleksu leśnego, w którym znaleziono śmieci. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem karnym i został zobowiązany do uprzątnięcia śmieci.

Dodaję, że po ostatniej nowelizacji (wrzesień 2022r) Kodeksu Wykroczeń, zgodnie z artykułem 145 kto zanieczyszcza lub zaśmieca obszar kolejowy lub miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych.

Art.  162 odnosi się do zanieczyszczania lasu – kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, odpady, złom lub padlinę niebędące odpadami lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 500 złotych.

Przypominamy, że każdy mieszkaniec Żagania może oddać nieodpłatnie odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 62. Telefon kontaktowy do punktu – 68 411 47 80.