Ratusz w Żaganiu

Burmistrz Andrzej Katarzyniec rozstrzygnął  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Ratusza”, przy ulicy Rynek 36 w Żaganiu.

W postępowaniu zostały złożone dwie oferty, z których oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Plan Sp. z o.o. z Zielonej Góry z ceną o wartości brutto 334 560 złotych została uznana za najkorzystniejszą.

Wykonawca zobowiązał się wykonać kompleksową, wielobranżową dokumentację  projektowo-kosztorysową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji i pozwoleń na rewitalizację Ratusza w Żaganiu w ciągu 8,5 miesiąca. Opracowana dokumentacja pozwoli o ubieganie się o dofinansowanie zewnętrzne o środki na remont zabytku. Mamy już opracowaną ekspertyzę konserwatorską przygotowaną w ubiegłym roku dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.