19 grudnia burmistrz Andrzej Katarzyniec wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielowi świetlicy Annie Kwarcińskiej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 oraz nauczycielowi wychowania przedszkolnego Justynie Bocianiak z Miejskiego Przedszkola nr 6. Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego jest jednym z etapów drogi zawodowej nauczycieli. Serdecznie gratulujemy, życzymy kolejnego awansu zawodowego.