Zastępca burmistrza Sebastian Kulesza wraz z pracownikami Wydziału Inwestycji UM wziął udział w wizji lokalnej na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Jana Pawła II, Keplera i Piłsudskiego w sprawie budowy ronda w tej lokalizacji.

Podczas spotkania zorganizowanego przez Zarządu Dróg Wojewódzkich i Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków omówiono najbardziej optymalną wersję planowanej inwestycji. Przedstawiciel Konserwatora Zabytków wstępnie zaakceptował zaproponowane założenia projektowe. Ustalono też, że po wykonaniu pozostałych badań, w tym geologicznych, wybrana koncepcja zostanie przedłożona do formalnego uzgodnienia służbom LWKZ. To element wymagany przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej.

O dalszych krokach będziemy informować na bieżąco.