Informujemy, że Zarządzeniem nr 391/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. Burmistrz Miasta Żagań rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń na terenie miasta Żagań, w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.”.

Do realizacji zadania wybrano podmiot uprawniony, tj. Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża i przyznano następującą kwotę dotacji na sfinansowanie realizacji zadania: 371 174,40 .

Zarządzenie nr 391