Informujemy, że Zarządzeniem nr 9/2023 Burmistrz Miasta Żagań z dnia 10 stycznia 2023 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023 poprzez szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zakresie: piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej, sportów siłowych, sportów walki, sportów wodnych, lekkoatletyki.

Wyniki znajdziecie Państwo tutaj: Zarządzenie nr 9/2023