Zagospodarowanie terenu wokół Krzyża Wotywnego

Zakończono zagospodarowanie terenu przy krzyżu wotywnym w Parku Górnym w Żaganiu. Wykonawcą zadania była firma FIL ART z Zielonej Góry, a całkowity koszt zadania, wraz z projektem i badaniami archeologicznymi wyniósł 100 000 złotych. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Województwa lubuskiego w ramach programu inwestycyjnego  “Lubuska Baza Turystyczna” w kwocie 37 500 złotych. Na ścieżce prowadzącej do krzyża wotywnego odtworzono kamienne schody, zamontowano barierki ochronne, postawiony w pobliżu ławkę i kosz na śmieci, znaki informacyjne i stojak rowerowy.