Zarządzeniem nr 17/2023 Burmistrz Miasta Żagań ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Brzechwy w Żaganiu. Szczegółowe wymagania wobec kandydatów oraz terminy składania dokumentów zamieszczono w załączniku do Zarządzenia nr 17/2023.

 

Zarządzenie nr 17/2023

Załącznik do Zarządzenia nr 17/2023

Klauzura informacyjna