Podpisanie umowy na remont fontann pałacowych

Burmistrz Andrzej Katarzyniec podpisał dziś umowę na remont pałacowych fontann. Projekt pomimo problemów z poprzednim wykonawcą udało się przeprowadzić do kolejnego etapu i wybrać firmę, która zakończy rozpoczęte prace. W ramach postępowania przetargowego 12 stycznia 2023 roku wyłoniono firmę Zakład Kamieniarski Bogdan Wiatrowski z Bukowiny Bobrzańskiej, która za cenę 2 800 000 złotych dokończy remont obiektów. Pan Bogdan Wiatrowski podpisał dzisiaj dokumenty, deklarując natychmiastowe rozpoczęcie prac. Jako pierwsza wykonana zostanie rozbiórka fontann parkowych.

Inwestycja „Modernizacji fontann znajdujących się na terenie Parku Pałacowego w Żaganiu – etap IV: Remont fontanny z Wazą, fontanny z Nereidami i uskrzydlonym amorem oraz fontann Kamienistej i Kaskady przy fosie”, współfinansowana jest w ramach projektu „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żaganiu” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2-5 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego–Lubuskie 2020.