Podpisanie umowy na dofinansowanie programu

10 lutego w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano kolejne 4 umowy o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Do Programu przystąpiły Gminy: Dobiegniew, Krzeszyce, Trzebiechów i miasto Żagań. Umowy z ramienia WFOŚiGW w Zielonej Górze podpisał Prezes Zarządu – Mariusz Herbut, ze strony Gminy Dobiegniew Burmistrz – Sylwia Łaźniewska, ze strony Gminy Krzeszyce Wójt – Stanisław Peczkajtis, ze strony Gminy Trzebiechów Wójt – Izabella Staszak, ze strony Miasta Żagań Burmistrz – Andrzej Katarzyniec, przy kontrasygnacie skarbników. Gminy będą realizowały Program wymiany starych źródeł ciepła i termomodernizacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wdrożenie programu i nabór wniosków rozpocznie się w naszym mieście najprawdopodobniej na początku marca. O realizacji programu będziemy informować na bieżąco.

Program ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Informacje i dokumenty dotyczące Programu dostępne są na stronie internetowej Funduszu.

W ramach dotacji otrzymaliśmy 775 tysięcy złotych na realizację 30 wniosków mieszkańców. Na realizację zadania mamy czas do końca 2025 roku.