Sesja Rady Miasta Żagań

Informujemy o zwołaniu LX sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Żagań na dzień 16 lutego 2023 roku o godz. 10:00, w formie zdalnej według następującego porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Uchwały:

a) zmieniająca uchwałę budżetową na 2023 rok Gminy Żagań o statusie miejskim,

b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2023-2036.

4. Zamknięcie sesji.