Zdjęcie żagańskiego parku z lotu ptaka

Przed nami rozpoczęcie sezonu turystycznego 2023. Kontynuując wieloletnią tradycję w pierwszy weekend marca Żagań będzie wystawiał się na samodzielnym stanowisku w trakcie Międzynarodowych Targów Turystyki i czasu wolnego we Wrocławiu. Ponadto planujemy udział w targach turystycznych w trakcie edycji jesiennych. W poprzednich latach żagańskie materiały informacyjno-promocyjne przekazywane były również innym instytucjom i organizacjom biorącym udział w tego typu wydarzeniach (np. Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na “Tour Salon” w Poznaniu, czy Instytutowi Polskiemu w Pradze, naszym partnerom z Europejskiego Związku Parków Łużyckich).

Żagańskie atrakcje turystyczne pojawiły się w dwóch przewodnikach wydawanych przez Lubuską Regionalną Organizację Turystyczną „LOTUR”, do której Żagań przynależy od 2008 roku. Informacje na temat żagańskich zabytków publikowane są w magazynie „Kochaj Lubuskie” oraz na stronie lubuskie.travel.pl. Żagań znalazł się również na platformie Odra Velo pozwalającej na swobodne korzystanie z sieci szlaków turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim. W trakcie akcji popularyzujących podróżowanie po kraju w czasie pandemii, zaprezentowaliśmy naszą ofertę na stronie odpoczywajwpolsce.pl, na której znalazły się wyjątkowe miejsca rekomendowane przez Polską Organizację Turystyczną. Akcja „Odpoczywaj w Polsce!” była reklamowana między innymi w czasie antenowym telewizji publicznej przed sezonem wakacyjnym w 2020 roku.

Artykuł Żagań na weekend

Obsługą turystów w naszym mieście zajmuje się Żagańskie Centrum Informacji Turystycznej, które jest certyfikowanym trzygwiazdkowym punktem informacji – jednym z najlepszych w województwie lubuskim. W samym 2022 roku Centrum Informacji Turystycznej oraz Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu odwiedziło łącznie 15 tysięcy turystów. Od 1 marca muzeum rozpoczyna sezon turystyczny, wydłużając godziny pracy. Miesiąc później dla turystów otworzy się w weekendy Centrum Informacji Turystycznej.

Turystyka w Żaganiu to aktywne pozyskiwanie funduszy unijnych

W ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” w latach 2021-2023 realizowaliśmy dwa projekty mające na celu wsparcie rozwoju turystyki na obszarze pogranicza poprzez stworzenie sytemu informacji i oznakowania turystycznego, w ramach których na terenie Żagania zostało zinwentaryzowane oraz wymienione kilkunastoletnie oznakowanie ruchu pieszego (tabliczki uliczne). Wydano ilustrowany plan legend miejskich opracowany przez znanego rysownika Pawła Zycha (autora „Bestiariusza Słowiańskiego”) oraz kilka tysięcy ulotek dotyczących żagańskiego pałacu, szlaku „Śladem Johannesa Keplera w Żaganiu”, „Żagańskiego Szlaku Książęcego”, wieży widokowej czy poaugustiańskiego zespołu klasztornego. W 2023 roku zaplanowaliśmy wydanie przewodnika po Żaganiu w ramach realizacji projektu turystycznego „Polsko – niemieckie spotkanie pod hasłem Świat należy do nas” również współfinansowanego z Funduszu Małych Projektów.

Aktualnie w ramach projektu „Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 opracowywana jest aplikacja mobilna oprowadzająca po najważniejszych miejscach w parkach należących do Europejskiego Związku Parków Łużyckich. Działania projektowe w minionych latach obejmowały m.in. organizację Salonu Europejskiego w pałacu książęcym w Żaganiu, trzydniową polsko-niemiecką konferencję “Ogrody i parki Łużyc. Dziedzictwo kulturowe Europy”, polsko-niemieckie spotkania młodzieży czy seminarium parkowe polegające na przeprowadzeniu prac pielęgnacyjnych i porządkowych w żagańskim parku.

Nowy szlak turystyczny w Żaganiu i odnowienie zapomnianych tablic

W 2019 roku magistrat współpracował z Towarzystwem Przyjaciół Żagania tworząc nowy szlak „Żagańskiego dziedzictwa księżnej Doroty”, obejmujący miejsca i obiekty związane z życiem oraz działalnością księżnej Doroty de Talleyrand-Périgord. Dzięki staraniom przyjaciół z Zatonia Księżna powróciła na współczesne salony. Wspólnie przybliżamy sylwetkę Doroty mieszkańcom i turystom. W ubiegłym roku powstała suknia na wzór tych, w których przechadzała się po salach żagańskiego Pałacu Dorota de Talleyrand-Périgord. W kreacji tej wystąpiła aktorka, która wcieliła się w tę wyjątkową postać w trakcie “Imienin Doroty”, które wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Żagania organizujemy w mieście. W ubiegłym roku upamiętniono tę wybitną dla Żagania postać również wydawnictwem autorstwa dr Katarzyny Adamek-Pujszo “Parki księżnej Doroty”.

Lata pandemii wykorzystano na odnowienie istniejących na terenie miasta szlaków turystycznych. Nowe plansze zyskał „Żagański Szlak książęcy”, a treści na nich zawarte zostały poszerzone o tłumaczenie na język francuski (dotychczas dostępne były w języku polskim, angielskim oraz niemieckim). Wymieniono również nadgryzione zębem czasu tablice szlaku „Śladem Johannesa Keplera w Żaganiu”. Ten ostatni został również wzbogacony o nowy punkt – plenerowy układ planetarny wybudowany na dawnym placu Keplera u zbiegu ulic Jana Pawła II i Wojska Polskiego. Tej ważnej postaci poświęcono również cały rok, reklamując w mediach ogólnopolskich “450. rocznicę urodzin Keplera w Żaganiu”. Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna „LOTUR” w minionym roku odnowiła popularny szlak Nordic Walking biegnący wokół żagańskiego założenia parkowego odświeżając istniejące oznakowanie w terenie oraz montując nową tablicę z mapą szlaku.

W ramach promocji turystycznej przygotowaliśmy film “Książęcy Żagań – Lubuski Skarb”, który towarzyszy naszym stoiskom na targach turystycznych oraz największym wydarzeniom miejskim.