Sesja Rady Miasta Żagań

Informujemy, że LXII sesja nadzwyczajna Rady Miasta Żagań zwołana zostaje na dzień 6 marca 2023 roku o godz. 10:00. Odbędzie się ona w formie zdalnej wg następującego porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Uchwały:

a) zmieniająca uchwałę budżetową na 2023 rok Gminy Żagań o statusie miejskim,

b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2023-2036.

4. Zamknięcie sesji.