Złożyliśmy projekt na dofinansowanie prac budowlanych w dwóch miejskich szkołach. Na likwidację barier architektonicznych w “Siódemce” i w “Piątce” otrzymaliśmy dziś 200 tysięcy złotych!

Zarząd Województwa Lubuskiego docenił przygotowany przez gminę projekt, przyznając miastu środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynkach szkół podstawowych w Żaganiu”.

Dzięki pozyskanym funduszom w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 5 w Żaganiu stworzone zostaną sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymienione zostaną drzwi wejściowe, wybudowane podjazdy do wejść bocznych oraz znikną progi. Przygotowane zostaną również miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 7, najliczniejszej szkole w mieście, również powstaną sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, odpowiednie drzwi wejściowe, podjazdy dla osób poruszających się na wózkach, których szkoła obecnie nie posiada.

Żagański projekt ma na celu likwidację barier i ograniczeń architektonicznych w dwóch największych miejskich szkołach oraz wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do oświatowych obiektów użyteczności publicznej, przeciwdziałając ich wykluczeniu społecznemu.

Szczegóły dotyczące podziału środków opublikowano na stronie www.lubuskie.pl