Inwestycje drogowe

Burmistrz Andrzej Katarzyniec podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji przebudowy drogi ulicy Lotników Alianckich w Żaganiu. Na zadanie otrzymaliśmy 1 797 233 złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita kwota projektu wynosi 2 567 477,12 złotych (wkład własny szacowany na 770 244,12 złotych).

Co zakłada przebudowa odcinka ulic Lotników Alianckich na obszarze przemysłowo–usługowym?

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa drogi o długości 413,4 mb, ciągi piesze o długości 350 mb, budowa kanalizacji deszczowej z montażem studzienek ściekowych, studni betonowych oraz pozostałej infrastruktury odwadniającej. Ponieważ droga jest w bardzo złym stanie technicznym z licznymi ubytkami, nierównościami, koleinami, zapadliskami oraz dużą awaryjnością kanalizacji deszczowej, inwestycja ma za zadanie przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo pieszych.

W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia ulicy z masy mineralno-bitumicznej, nowy chodnik, zjazdy oraz zostanie wykonane nowe oznakowanie drogowe pionowe i poziome.