Burmistrz Andrzej Katarzyniec podpisał dziś trzy umowy z Zarządem Województwa Lubuskiego na dofinansowanie modernizacji  ogrodzenia stadionu przy ulicy Karpińskiego (100 tysięcy złotych), na budowę przystani wodnych na Bobrze (90 tysięcy złotych) oraz dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich sklepienia zabytkowej kaplicy w Żagańskim Pałacu Kultury (51 tysięcy złotych). Jak podkreślił wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn, są to środki z budżetu województwa lubuskiego, które kolejny raz wspierają ciekawe inicjatywy lubuskich samorządów.

Jak podkreślił wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn, są to środki z budżetu województwa lubuskiego, które kolejny raz wspierają ciekawe inicjatywy lubuskich samorządów. W przypadku Żagania docenione zostały wszystkie złożone projekty.
W szprotawskim magistracie podpisano dziś umowy ze wszystkimi gminami powiatu żagańskiego i parafiami, które otrzymały dofinansowania w ramach programów ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski.