Burmistrz Andrzej Katarzyniec spotkał się dzisiaj na Małym Mostku z kierownikiem robót MPOiRD Sp. z o.o., aby obejrzeć rezultat zleconych przez miasto robót. Gospodarz Żagania podziękował za terminowe odnowienie kładki. W ramach zlecenia wyremontowano i pomalowano balustrady. W trakcie prac naprawiono również uszkodzoną nawierzchnię mostu. Całość dostosowano kolorystycznie do świeżo wyremontowanego Mostu Kolejarzy, zgodnie ze złożoną przez burmistrza wcześniej deklaracją.

Koszt przeprowadzonych robót wyniósł 25.037,23 złotych.