szkolenie HR

6 czerwca br. w Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielona Góra, ul. prof. Z. Szafrana 1) w godz. 11:15-14:00 odbędzie się spotkanie dla pracodawców pod nazwą „Kongres HR 2023: Kwalifikacje pracownika nowej generacji”, w trakcie którego poruszone zostaną min. zagadnienia związane z generacją Z na rynku pracy czy multipokoleniowością. Omówione zostaną również kompetencje i wartości współczesnych liderów. Kongres organizowany jest przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zgłoszenia udziału należy przesłać na formularzu załączonym poniżej do 1 czerwca br. na adres biuro@opzl.pl. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem OPZL: 68 327 18 81.

Program Kongresu HR: Kwalifikacje pracownika nowej generacji

11:15-11:20     Otwarcie Kongresu dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ, Prorektor ds. Rozwoju i Finansów Uniwersytetu Zielonogórskiego, Joanna Zielińska, Dyrektor Biura OPZL

11:20-12:05    Panel I – Multipokoleniowość szansą na rozwój  – generacja Z na rynku pracy Violetta Panasiuk-Strzyżewska, AUDIT HR Sp. z o.o.

 • Pokolenie Baby boomers, X, Y, Z – cztery pokolenia na rynku pracy
 • Generacja Y i Z – pokolenie paradoksów?
 • Nowa rzeczywistość w firmie – Home office, call’e, feedbacki
 • Multikulti – otwartość na różnorodność
 • Mentor to nowy manager

12:05-12:35    Zintegrowany System Kwalifikacji oraz „Odznaka +” – przyszłość rynku pracy Agnieszka Demichowicz, Sławomir Kozieł, Instytut Badań Ekonomicznych

 • ZSK odpowiedzią na rynkowe potrzeby pracodawców
 • ZRK – czy może być narzędziem dla działów HR?
 • Mikropoświadczenia – przyszłość rynku pracy

12:35-12:50    Przerwa kawowa

12:50-13:20    Panel II – Kompetencje przyszłości – wartości nowoczesnego Lidera Tatiana Ronginska, Ewelina Borucka, Artur Doliński, Centrum Liderów Biznesu UZ

 • Kim jest młody człowiek wchodzący na rynek pracy i  jak z nim współpracować?
 • Oczekiwania młodego pokolenia wobec wymagań pracodawców
 • Interaktywne badanie „Kluczowe kompetencje przyszłości”

13:20-13:30      Głos pokolenia Z – Trajektoria sukcesu dla nas, dzisiejszych i wczorajszych – Jakub Raduszewski, V rok, Psychologia Pracy, Organizacji i Zarządzania UZ, Albert Szafrański, IV rok, Psychologia Pracy, Organizacji i Zarządzania UZ

13:30-14:00     Panel dyskusyjny – wyzwania współczesnego HR’u

Formularz zgłoszeniowy