Prezes spółki Arena przygotował sprawozdanie z działalności spółki za rok 2022, którym na najbliższej sesji zajmą się radni miejscy. Łukasz Kudła zaprosił lokalne media na konferencję prasową, na której zaprezentował zrealizowane i planowane w najbliższym okresie inicjatywy Areny.

Z przygotowanego sprawozdania wynika, że w ubiegłym roku, pomimo obowiązujących ograniczeń, Spółka zwiększyła przychody o 972 003,50 złotych w porównaniu z rokiem poprzednim. Niestety ogromny wzrost cen prądu i pozostałych mediów oraz konieczność spłaty posiadanych kredytów powoduje, że Arena Żagań Sp. z o.o. rok obrotowy 2022 zakończyła stratą finansową w wysokości 1 878 897,47 złotych.

Prezes podkreślił, że w minionym roku zagospodarowano całą przestrzeń obiektu, dokonując własnymi siłami wielu konserwacji i remontów. W tej chwili nie ma pomieszczenia, które nie byłoby wykorzystywane na cele rekreacyjne lub komercyjne. Spółka poszerza swoją ofertę, przystępując m.in. do programu finansowanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki, realizowanego za pośrednictwem Polskiego Związku Pływackiego na organizację zajęć piłki wodnej Splashball. Rozwinięto również zajęcia nauki gry w tenisa ziemnego, dzięki którym w ciągu roku liczba osób trenujących z instruktorem na korcie zwiększyła się z dwóch do trzydziestu dwóch. Na okres wakacji spółka przygotowuje się do wprowadzenia nowej oferty dla dzieci, w ramach której odpłatnie można będzie przez tydzień korzystać z warsztatów tenisowych i wszystkich obiektów kompleksu pod okiem opiekuna.

Łukasz Kudła wymienił wszystkie organizowane przez spółkę imprezy sportowe. Prawie pół miliona złotych na realizację zajęć pozalekcyjnych na obiekcie, na udostępnienie bieżni, na wodne szaleństwo w trakcie majówki czy ferii zimowych, na przygotowanie oferty wakacyjnej w mieście otrzymała spółka od miasta w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Kolejne 100 tysięcy przekazano z budżetu miasta na organizację imprez sportowych organizowanych przez Arenę (m.in. Ligę Michała, Cross Żagański, organizację sportu szkolnego).

Prezes Areny zapowiedział kolejne działania, jakie ma w planach w celu zwiększenia rentowności spółki. Opracowano już projekt montażu paneli fotowoltaicznych na kompleksie, co pozwoli zaspokoić 30% zapotrzebowania obiektu w prąd. W tej chwili spółka oczekuje na uruchomienie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, aby pozyskać dofinansowanie na inwestycję. Łukasz Kudła zaprezentował najnowsze z podjętych przez spółkę działań modernizacyjnych, czyli nowy system kasowy połączony z nowym system otwierania szafek basenowych. Nowoczesna instalacja pozwoli na wprowadzenie nowego produktu, jakim będzie karnet Arena, umożliwiający korzystanie z pełnej oferty spółki, nie jak dotychczas wyłącznie do wstępu na basen. Z uwagi na dochód, jaki przynosi spółce hostel, zadbano również o poszerzenie bazy noclegowej i zwiększono liczbę łóżek. W tej chwili obiekt zaspokaja potrzeby klubów korzystających z kompleksu w trakcie zgrupowań sportowych bez potrzeby “domawiania” noclegów poza Areną. Łukasz Kudła zapowiedział również w trakcie konferencji modernizację strefy relaksu na terenie kompleksu oraz modernizację kręgielni. Obecnie spółka przygotowuje się do zagospodarowania i organizacji wypoczynku letniego na Gryżycach. Zadanie to, podobnie jak wiele innych, realizowanych jest przy wsparciu miasta.