Pomimo niesprzyjającej pogody, bo szybkiej przeprowadzce z pałacowego dziedzińca do sali Kryształowej, uczniowie żagańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprezentowali zdobyte w ciągu roku umiejętności, podsumowując w ten sposób rok akademicki 2022/2023. Burmistrz Andrzej Katarzyniec pogratulował studentom osiągniętych wyników, wręczając na ręce Stanisławy Szczepanik, przewodniczącej UTW,  świadectwo z czerwonym paskiem dla wszystkich abiturientów. Gospodarz miasta wspólnie z przewodniczącym rady miasta Adamem Matwijowem podziękował wykładowcom za rok intensywnej i bardzo owocnej pracy, za radość, jaką niosą żagańskim seniorom zajęcia i zdobywane umiejętności.