20 czerwca przekazano teren skateparku nad Bobrem firmie TRANS-BUD Sp. z o.o. z Żagania, która w ciągu 30 dni wyremontuje znajdujący się tam plac zabaw. Zgodnie z deklaracją zastępcy burmistrza Sebastiana Kuleszy wyłoniono wykonawcę zadania, które zakłada wymianę uszkodzonych płyt elementów skateparku, naprawę elementów domku drewnianego i ścianki wspinaczkowej. Mamy nadzieję, że prace zakończą się przed planowanym terminem.

Koszt naprawy wyniesie 11 024 złote.