Burmistrz Miasta Żagań ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ofiar Stalagu VIII C w Żaganiu, ul. Wesoła 38, 68-100 Żagań

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. 2021 poz. 1449 ze zm.).

Oferty należy składać do 3 sierpnia 2023 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 174/2023 Burmistrza Miasta Żagań z 22 czerwca 2023 r.

Załącznik do zarządzenia