Dzięki współpracy ze Związkiem Powiatowo-Gminnym Powiatu Żagańskiego, na prośbę burmistrza Andrzeja Katarzyńca, uruchomione zostaną dwa nowe połączenia autobusowe. Dwie linie skomunikują całe miasto w zupełnie nowym standardzie, zapewniając dostęp do usługi 7 dni w tygodniu, również w święta. Operatorem realizującym połączenia będzie Miejski Zakład Komunikacyjny Sp z o.o. w Żaganiu, który w ostatnim okresie poprawił swoją kondycję finansową. Dochód, jaki osiągnął żagański przewoźnik pozwolił na zakup aż 13 autobusów. Nie są to pojazdy nowe, ale w pełni sprawne i dostosowane do oferty MZK.

Jakie linie zostaną uruchomione od lipca 2023 roku?

LINIA A wyruszy z ul. Starowiejskiej, przez Żółkiewskiego, Nocznickiego, Kożuchowską, Rynek, Dworcową, Dworzec PKP, aż do pętli przy ul. Wiejskiej

LINIA B zacznie swój bieg przy cmentarzu w Bożnowie, przez ul. Szprotawską, Rynek, Żaganny, Konopnickiej, Wesołą, Kolejową, Dworzec PKP do pętli przy ul. Szkolnej

 

Do obsługi linii dedykowany będzie tabor niskowejściowy, dostosowany do obsługi osób o ograniczonej mobilności ruchowej. Uruchomienie nowych połączeń wynika przede wszystkim z postulatów mieszkańców zgłaszanych w trakcie spotkań z burmistrzem. Wielokrotnie postulowano wówczas uruchomienie połączeń z dworcem kolejowym, dopasowanych godzinowo do rozkładu jazdy pociągów. Tak właśnie będą odbywały się kursy w ramach obu uruchamianych linii. Po raz pierwszy autobus pojedzie z ulicy Starowiejskiej, która dotychczas była wykluczona komunikacyjnie z połączeń autobusowych w Żaganiu.

Burmistrz Andrzej Katarzyniec podziękował prezes Joannie Kaczmarskiej oraz zarządowi Związku za współpracę również w zakresie tworzenia siatki połączeń między Żaganiem a Nową Solą. Obecnie skrócono postój autobusów kursujących z przesiadką do nowosolskiego szpitala. Od stycznia są plany uruchomienia połączeń bezpośrednich.