29 czerwca 2023 Burmistrz Andrzej Katarzyniec podpisał umowę o wykonanie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulicy Sosnowej, Klonowej i Świerkowej w Żaganiu”. Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota Promesy (dofinansowania) wynosi 4 239 013,43 zł, co stanowi 95,00 % wartości inwestycji. Wykonawcą jest Firma INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. z siedzibą w Kościanie, która zrealizuje zamówienie za 4 462 119,40 zł. w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z 72-miesięcznym okresem gwarancji.
Zakres prac obejmie branżę drogową, sanitarną oraz elektryczną. Wykonana zostanie pełna konstrukcja nawierzchni, a istniejące zjazdy, chodniki oraz nawierzchnia parkingów zostaną przebudowane i wyremontowane. Wymienione zostaną również elementy prefabrykowane takie jak: krawężniki, obrzeża itd. Ponadto w ramach inwestycji wykonane zostaną oświetlenie i kanalizacja deszczowa.