Przejście przez Mały Most
Pomimo prowadzonych prac ziemnych związanych z awarią wodociągową oraz odkryciem zabytkowych płyt nagrobnych na kanale technologicznym zlokalizowanych bezpośrednio przy moście, przejście przez Mały Most jest znów możliwe.
Mieszkańcy mogą przechodzić na most przy ul. Niepodległości przez specjalnie zamontowaną do tego celu kładkę. Ze względu na prowadzone prace oraz związane z nimi wykopy, prosimy jednak o zachowanie ostrożności.