Towarzystwo Przyjaciół Żagania zwróciło się do burmistrza Andrzeja Katarzyńca z propozycją utworzenia Regionalnej Izby Pamięci Księstwa Żagańskiego w pomieszczeniach Żagańskiego Pałacu Kultury. Cztery żagańskie stowarzyszenia planują pozyskać środki na ten cel z programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa. W ramach pierwszego etapu projektu należy opracować koncepcję izby pamięci oraz zapewnić lokal zbiorom, które mają być eksponowane przez okres co najmniej 10 lat. W izbie zaprezentowane zostaną zbiory historyczne i współczesne, opracowane prezentacje dotyczące historii miasta. Liczymy na pozytywne rozpatrzenie żagańskiego wniosku i pozyskanie dofinansowania, dzięki któremu możliwe będzie wyposażenie i otwarcie Regionalnej Izby Pamięci Księstwa Żagańskiego, która ma szansę zapoczątkować powstanie muzeum miejskiego w Żaganiu.

Andrzej Katarzyniec zapewnił swoje wsparcie dla projektu utworzenia w Żaganiu przestrzeni, w której zgromadzone zostaną zbiory żagańskich stowarzyszeń i miłośników historii. Zapewnił prezes Towarzystwa, Halinę Dobrakowską, że magistrat udzieli wsparcia w zakresie współtworzenia projektu i przygotowania niezbędnych w pierwszym etapie naboru dokumentów.