Informujemy, że od 13 września od godz. 12.00 do 18 września do godz. 18.00 wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchy na ulicach miasta w związku z organizacją Jarmarku św. Michała.

Zakres projektowanych zmian obejmuje:

  • zamknięcie dla ruchu na odcinku ulicy Szprotawskiej (od skrzyżowania z ulicą Szlachetną do skrzyżowania z ulicą Wałową),
  • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na części ulicy Szlachetnej,
  • wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na odcinku drogi jednokierunkowej na ulicy Libelta, aby umożliwić przejazd służb ratunkowych oraz pojazdów organizatora, a także wykonawców na teren wydarzenia.