W Miejskim Przedszkolu nr 2 dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników placówki udało się przygotować pomieszczenia dla każdej z grup przedszkolnych, mimo że prowadzone są jeszcze prace termomodernizacyjne. Ostatnie dni wakacji pracownicy placówki intensywnie pracowali, by wyczyścić i wyposażyć wyremontowane sale na przyjęcie dzieci, które rozpoczęły wczoraj zajęcia w wyremontowanym budynku. Ostatnie prace remontowe potrwają do końca września i skupią się na zagospodarowaniu terenu budynku oraz robotach wykończeniowych.

W trakcie wakacji wykonano zadania dodatkowe, które zlecił żagański magistrat, by kompleksowo wyremontować przedszkole na potrzeby dzieci. Wymieniono windę towarową (49 692 zł), wykonano instalację oświetlenia awaryjnego i oświetlenia zewnętrznego (88 130 zł), pomalowano wszystkie sale i pomieszczenia przedszkola (162 409 z), zakupiono i wymieniono we własnym zakresie panele we wszystkich salach dla dzieci (7000 zł), zakupiono nowy plac zabaw (35 000 zł) oraz zamontowano monitor interaktywny z komputerem oraz statywem mobilnym dla przedszkolaków za 8990 zł.

Burmistrz Andrzej Katarzyniec zadeklarował wykonanie nowego chodnika prowadzącego z ulicy Skarbowej do budynku przedszkola. Zadanie to zostanie zrealizowane po zakończeniu inwestycji.