Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze informuje, że pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 20 września r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań, pl. Słowiański 17 do niżej wymienionych komisji wyborczych:

– nr 7, w liczbie 1,

– nr 10, w liczbie 3.