21 września na cmentarzu komunalnym w Żaganiu, zgodnie z ceremoniałem wojskowym, rodzina, bliscy, przyjaciele i mieszkańcy miasta pożegnali porucznika Piotra Gubernatora. W ostatniej drodze żagańskiego kombatanta wzięli udział przedstawiciele władz miasta i powiatu.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci człowieka, który zawsze czekał na gości na placu apelowym, przed każdą z uroczystości rocznicowych i państwowych. Bez względu na porę roku i panujące warunki atmosferyczne Pan Piotr był zawsze obecny, przygotowany i gotowy opowiedzieć o doświadczeniach wojny. Jego przemówienia były żywą lekcją historii i świadectwem pokolenia, które ponad wszystko ceniło wolność, którą przyszło im stracić. Wielu oddało za nią życie. Każdy, kto miał zaszczyt rozmawiać z Piotrem Gubernatorem wie, jaką wartością był dla niego mundur i szacunek do tradycji. Wiadomo również, że sam przygotowywał wszystkie swoje wystąpienia – zapisywał je odręcznie.

Jestem bardzo wdzięczny za każdą rozmowę i spotkanie, które miałem przyjemność odbyć z tym wspaniałym człowiekiem – powiedział dziś w trakcie pożegnania burmistrz Andrzej Katarzyniec. – Zapamiętam porucznika Piotra Gubernatora jako zaangażowanego Prezesa koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Żaganiu, nadzorującego pracę swoich kolegów, pamiętającego o ich wielkich i małych jubileuszach. Skrupulatnego kronikarza, uśmiechniętego przyjaciela i towarzysza, prawdziwego Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny. O tym, jak wiele znaczył Pan Piotr dla całej społeczności naszego miasta świadczy tytuł Żaganianina Roku 2017. Nagroda jest podziękowaniem za wieloletnią aktywność kombatancką Piotra Gubernatora w Żaganiu.

Odejście porucznika Piotra Gubernatora to nieodżałowana strata dla naszej społeczności. Rodzinie i bliskim zmarłego składamy najszczersze kondolencje.

Spoczywaj w pokoju!