Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniach komunalnych

Gmina Żagań o statusie miejskim realizuje projekt “Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żagań”  dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego – Lubuskie 2020. Na wymianę źródeł ciepła w 101 mieszkaniach komunalnych pozyskaliśmy 1 milion złotych.

W miejsce starych pieców węglowych montowane są urządzenia grzewcze na paliwo stałe o klasie czystości 3 lub niższej wg normy PN-EN 303-5-2012 – dokładnie 147 pieców kaflowych, 24 trzony kuchenne i 28 etażowych kotłów węglowych. Zakończyły się prace w 58 mieszkaniach, w 38 lokalach trwają prace wykończeniowe. Projekt zakończy się pod koniec października.

Wymieniamy piece w mieszkaniach komunalnych, aby:

  • poprawić komfort życia najemców mieszkań komunalnych,
  • obniżyć poziom niskiej emisji na terenie Żagania,
  • zwiększyć liczbę gospodarstw z lepszą klasą zużycia energii,
  • zmienić sposób ogrzewania mieszkań komunalnych.

Projekt realizujemy w ramach konkursu RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna. W konkursie Gmina Żagań o statusie miejskim uzyskała dofinansowanie na realizacje projektu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żagań”. Całkowita wartość projektu wynosi 2 024 661,50 złotych.